Internetmuseum invalt i Sveriges museer

Som det första utpräglat digitala museet har Internetmuseum blivit invalt i riksförbundet Sveriges museer.

Stockholm, 28 juni 2016

Internetmuseum grundades i 4 december 2014 med syftet att dokumentera och lyfta fram den svenska internethistorien. Museet är till största delen digitalt och drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, som är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.

Förutom vår permanenta utställning internetmuseum.se har vi sedan starten lanserat flera specialutställningar om internethistoriska fenomen – med allt från kvinnliga pionjärer till sociala medier. Parallellt med detta arbete samlar vi in berättelser från internetpionjärer, för forskning och folkbildning.

Internetmuseum har nu som första utpräglat digitala museet blivit invalt i Sveriges museer. Styrelsen i riksförbundet har baserat beslutet på Internetmuseums verksamhets kvalitet, vårt digitala arkiv med bland annat Swipnets databas, samt vårt snabbt växande fysiska arkiv med internethistoriska böcker och föremål. Dessutom bidrar Internetmuseum till ett flertal internethistoriska filmprojekt, samt till en skolsatsning för att få ut kunskapen om internet till Sveriges elever.

Elisabeth Nilsson.

– Detta är en kvalitetsstämpel för Internetmuseum och ett tecken på att vi är på rätt väg. Det är också oerhört glädjande att vi kan bidra till att förnya bilden av vad ett museum kan vara. Vi kommer att fortsätta att utvecklas – både digitalt och fysiskt, säger Elisabeth Nilsson, verksamhetsansvarig för Internetmuseum.

– Museerna är en kraft att räkna med i samhället idag. Därför är det glädjande att kunna hälsa Internetmuseum välkommen som ny medlem i Riksförbundet Sveriges museer, säger Mats Persson, generalsekreterare för riksförbundet Sveriges museer.

I och med beslutet från Sveriges museer hamnar Internetmuseum i en celeber skara, där även Skansen, Nationalmuseum och vårt syskonmuseum Tekniska museet ingår.

Länk:
Sveriges museer, 28 juni 2016: Riksförbundet välkomnar sex nya medlemmar.

Kommentarer