Minnesanteckningar – uppkomsten av Terese och KOM

2019-11-11

Historiska uppgifter rörande start av landets första utveckling av meddelandesystem/gruppkommunikationssystem.

Det här är ett tillägg skrivet av Tomas Ohlin efter Internetmuseums intervju med honom 2019.

Några händelser nedan rör speciellt projekt Terese, (Telekommunikation och regional utveckling i Sverige) eftersom det projektet kom att introducera och använda meddelandesystemet Forum (i tidigare version kallat Planet), och det var, så vitt jag vet, den första installationen av och användningen av publik mail i landet.

Terese arbetsgrupp (I Wåhlström, Televerket, B Thorngren, Umeå Univ, L Noord, Sv. Kommunförbundet, K Hallman, Inst. för Framtidsstudier, T Ohlin, Styrelsen för Teknisk Utveckling) åkte till Kalifornien i mitten av 1975, och fick med sig hem viktiga intryck av det meddelandesystem Planet som Jaques Vallé och Bob Johansen vid Institute for the Future, Menlo Pars, hade utvecklat där.

I början av 1976 fick vi tillfälle att köpa en variant av det systemet (då kallat Forum). Jag skaffade fram 10 000 dollar från STU. Den person som anpassade Forum till våra tekniska förhållanden hette Hubert Lipinsky.

Den 4-6 aug 1976 träffade jag pionjärerna Murray Turoff och Roxanne Hiltz på en konferens i Toronto. Jag bjöd in dem att inom kort komma till Sverige och berätta om det system de hade utvecklat.

Under hösten 1976 hade vi systemplanering i Terese arbetsgrupp. Jag tog aktiv del i (tre interna) möten på STU för att skaffa fram den 2 Mkr som behövdes för att starta och genomföra en hel veckas tester uppe i Trekanten, nära Luleå. De ägde rum i dec 1976, och ledde till mycket inspirerad diskussion om olika system. Hur kunde telekommunikation förmedla sociala tjänster?

Dessa prov utföll lovande, och vi dokumenterade dem i den gula Terese-rapporten, i april 1977. Den av oss anpassade varianten av Forum körde vi på DEC-10 på QZ.

Vi blev fascinerade av denna typ av system, och vi diskuterade olika ambitionsnivåer, vilka funktioner var viktigast?

Under senhösten 1976 besökte Murray Turoff och Roxanne Hiltz Stockholm för att berätta om sitt meddelandesystem. De var professorer vid New Jersy Institute of Technology, rätt nära New York, och de hade skapat meddelandesystemet EIES (Electronic Information Exchange System).

Det var dessa två ”noder” (Menlo Park och New Jersey) som ledde utvecklingen av sådana system då, kan man nog säga. IBM bedrev också liknande utveckling, men det blev senare.

Murrray och Roxanne uppskattade vårt intresse och våra systemdiskussioner, och kom igen till Sverige kort därefter, för att ge ett spännande seminarium den 24 aug 1977 på STU.

I publiken den dagen fanns Jacob Palme, och även Torgny Tholerus. De hade blivit fascinerade av EIEIS-systemet, och gick sedan hem för att skapa något liknande. Torgny blev anställd hos Jacob på FOA, och KOM-systemet föddes. Det presenterades ffg 1978.

Jacob och Murray kom under 1980-talet att hålla tät kontakt och samarbeta nära.

Bertil Thorngren kom vid samma tid att hålla nära kontakt med Bob Johansen och Paul Saffo i Menlo Park, och bjöd inte dem flera gånger till Sverige,

Detta är bakgrunden till tillkomsten av KOM, som jag upplevt den. Och hur vår variant av Forum, samt EIES-systemet, fanns bakom som inspiration.

Några år senare utvecklade Hans Wallberg vid Umeå Datacentral sitt meddelandesystem Termex, som var en variant av Forum.

Tomas Ohlin

Kommentarer