Ämne: Anita Borg

Montage. I bakgrunden – publiken på 2013 års upplaga av konferensen Grace Hopper Celebration som Anita Borg startade.
Picture
anita_borg
Läs mer