Ämne: Chrome

Picture
blink-tag
Läs mer
Picture
browsers
Läs mer
Sergey Brin och Larry Page har fortfarande majoriteten av rösterna i Googles moderbolag Alphabet.
Picture
google
Läs mer
Picture
01-Mark-Zuckerberg-F82019-1-1024×576
Läs mer