Ämne: KTH

Picture
stugan
Läs mer
ABC 80 dator
Datorn som ABC-klubben är döpt efter – en ABC 80. den första svenska hemdatorn. Foto: Tekniska Museet.
Picture
abc80-3
Läs mer
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
tuva_palm
Läs mer