Ämne: mejl

Världens första mejl skickades mellan de här två datorerna
Det första mejlet skickades mellan de här två PDP-10-datorerna. Foto: Public Domain, Wikipedia.
Picture
forsta_mejlet
Läs mer
Picture
Läs mer
Hämtar YouTube-film ...
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
elpost
Läs mer
Picture
1994-Bildt-och-Clinton-mejlar
Läs mer
Picture
Läs mer och se filmen