Ämne: millenniebuggen

Ett "survival kit" för att klara milleniebuggen från IT-företaget ICL. Foto: Datamuseet.
Picture
millenie-kit
Läs mer