Ämne: open source

Linus Torvalds intervjuas av YLE under tidigt 90-tal. Linux-pingvingen till höger i bild.
Picture
linustorvalds
Läs mer
Picture
TOR
Läs mer