Ämne: övervakning

Edward Snowden på storskärm på Internetdagarna 2016
Edward Snowden på Internetdagarna 2016 live via videolänk.
Foto: Internetdagarna 2016 av Internetstiftelsen (CC BY)
Picture
Läs mer
Picture
kinaflagga
Läs mer