Ämne: Passagen

Picture
passagen_torget
Läs mer
När Passagen startas är det med en grafiktung startsida, fastän besökarnas modem är långsamma. Att chatta är nytt och något många ägnar sig åt.
Picture
passagen
Läs mer
Passagen listade hemsidorna efter begynnelsebokstav, inte alltid lätt att hitta. Även Torget erbjöd användarna utrymme för personliga hemsidor.
Picture
personlighemsida
Läs mer