Ämne: programmerare

Picture
eniac-women-programmers
Läs mer
Dorothy Vaughan, Katherine Johnson och Mary Jackson. Foto: CC 0, Wikimedia Commons
Picture
dorothy-vayghan_katherine-johnson_mary-jackson
Läs mer
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
jean_sammet
Läs mer
Dator kretskort i lego

Foto: Kretskort av Kristina Alexanderson (CC-BY)
Picture
kretskort_1
Läs mer