Ämne: programmering

Picture
eniac-women-programmers
Läs mer
Picture
Mary-Kenneth-Keller
Läs mer
Ett "survival kit" för att klara milleniebuggen från IT-företaget ICL. Foto: Datamuseet.
Picture
millenie-kit
Läs mer