Ämne: Robert Kahn

tcp/ip historia
Det smarta är att de uppdelade paketen sedan kan ta olika vägar för att sedan mötas på samma ställe.
Picture
tcpiptecknad
Läs mer
Karta över Arpanet, internets föregångare 1977
Karta över Arpanet, det nät som senare kommer att utvecklas till Internet, juli 1977.
Picture
arpanet1977
Läs mer
Trots Arpanets skifte till TCP/IP fortsätter myndigheter och större företag att propagera för konkurrenten X.25. Illustration: Jesper Wallerborg.
Picture
Screen Shot 2017-03-08 at 13.44.25
Läs mer