Ämne: Stockholm

Picture
stokab_stockholm
Läs mer
Dator kretskort i lego

Foto: Kretskort av Kristina Alexanderson (CC-BY)
Picture
kretskort_1
Läs mer
Picture
City-Hall
Läs mer
Picture
pengar
Läs mer