Ämne: surfa

Picture
sunet
Läs mer
Picture
Läs mer och se filmen
Nokia 1011 första GSM-telefon
10 november 1992 lanserar Nokia den första massproducerade GSM-telefonen – Nokia 1011.
Picture
GSM
Läs mer
Picture
Läs mer
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
Läs mer och se filmen
ISDN har varit så populärt i Tyskland att tekniken förärats med ett frimärke. Foto från Wikipedia.
Picture
DBP_1988_1368_ISDN
Läs mer
Skunk och Lunarstorm hemsidor
Profilen säger allt om vem du är. Bäst att anstränga sig!
Picture
lunarskunk
Läs mer
Picture
Läs mer och se filmen
Picture
Läs mer
Picture
Läs mer
Picture
Läs mer
Picture
bilddagboken
Läs mer
Picture
iphone
Läs mer