Ämne: Tidas

Viktor Glushkov (uppe till vänster) och planen för OGAS (till höger). Kontrollrummet tillhörde det chilenska systemet Cybersyn. Foto: CC och ResearchGate.
Picture
andrainternet
Läs mer
Tidas kontrollrum
Tidas kontrollrum. Bilden är tagen 1981. Foto: Vattenfall AB.
Picture
tidaskontrollrum
Läs mer